CÔNG TY CỔ PHẦN KIZUNA QUẢNG NGÃI

Hiện nay, các doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu chuyển hướng đầu tư tại Việt Nam khá lớn, do chi phí sản xuất thấp và lực lượng lao động dồi dào. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn chưa mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà xưởng nên phải tìm đối tác cung cấp nhà xưởng xây sẵn cho thuê.

Nắm bắt được nhu cầu này, Công ty Cổ Phần Kizuna Quảng Ngãi đã được thành lập vào tháng 4-2012, để triển khai dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê với quy mô 13.000 m2 tại KCN Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi theo tiêu chuẩn và yêu cầu sản xuất của khách hàng.

Đây là mô hình nhà xưởng cho thuê đầu tiên đáp ứng được các tiêu chuẩn về sản xuất của ngành công nghiệp điện tử Nhật Bản.

Đối tác chiến lược hiện nay của chúng tôi là Tập đoàn điện tử Foster của Nhật Bản

Hiện nay, ngoài việc cung cấp nhà xưởng cho thuê với quy mô lớn, chúng tôi đang nghiên cúu, mở rộng đầu tư xây dựng các loại nhà xưởng cho thuê có quy mô vừa và nhỏ để đáp ứng cho nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp nước ngoài trong thời gian tới.