Liên hệ

CÔNG TY TNHH TM-DV HOA MAI

Số 9, Đường 34A, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 8 6281 3383/ +84 8 6281 3384/ +84 8 6281 3385

Fax:+84 8 6281 3386

MST: 0302797984

CÔNG TY CỔ PHẦN KIZUNA

Số 9, Đường 34A, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 8 6281 3383/ +84 8 6281 3384/ +84 8 6281 3385

Fax: +84 8 6281 3386

MST: 0310439083

CÔNG TY CỔ PHẦN KIZUNA QUẢNG NGÃI

Lô C5-2, Đường số 5, Khu Công Nghiệp Tịnh Phong- Quảng Ngãi, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Điện thoại: +84 8 6281 3383/ +84 8 6281 3384/ +84 8 6281 3385

Fax: +84 8 6281 3386

MST: 4300657241