Hoạt động từ thiện

Mục đích chương trình

Từ thiện là một việc làm mang đầy ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Mục đích của việc thành lập quỹ từ thiện là đem đến những gì tốt đẹp nhất dành cho các số phận kém may mắn, những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Chính vì vậy quỹ từ thiện ra đời để công ty muốn góp 1 phần nhỏ bé chia sẻ những khó khăn. Công ty kêu gọi những mạnh thường quân, các tấm lòng vàng cùng chung tay góp sức giúp đỡ những mãnh đời bất hạnh.

Vì ý nghĩa cuộc sống, vì những tấm lòng nhân ái "lá lành đùm lá rách", chúng ta hay chân thành khơi dậy tính nhân văn và nhân bản giữa người với người, những người làm từ thiện đáng được trân trọng.

Những chương trình thực hiện

Những chương trình thực hiện

Các biểu mẫu

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Đơn xin hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn