Không chỉ cung cấp suất ăn công nghiệp mà còn am hiểu chuyên sâu về hệ thống bếp ăn công nghiệp theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế, nên Công ty còn tư vấn và thiết kế, xây dựng bếp ăn công nghiệp, căn tin cao cấp cho các công ty, xí nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và được giám sát bởi chuyên gia Nhật Bản.