Hiện nay, chúng tôi là Đại diện thương mại của các công ty thương mại trong và ngoài nước, đặc biệt là thị trường Nhật.

Chúng tôi cam kết cung cấp nguồn hàng với chất lượng tốt nhất và ổn định cho đối tác trong thời gian dài.

Ngoài ra chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác đầu tư cho những dự án có quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam.