Mở rộng hơn nữa chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ khác như:

Cung cấp trọn gói quầy đồ uống và thức ăn nhanh trong nhà máy bao gồm:
- Tư vấn -Thiết kế
- Thi công – Hoàn thiện
- Sản phẩm - Dịch vụ

Cung cấp phần cơm cho chuyên gia nước ngoài

Ngoài cung cấp phần cơm Việt Nam, chúng tôi cũng rất quan tâm đến bữa cơm dành cho các chuyên gia người nước ngoài. Hiện tại, chúng tôi đang phục vụ khoảng 200 phần ăn Nhật dành cho chuyên gia mỗi ngày với hai hình thức: nấu tại chỗ hoặc đem cơm hộp (bento) đến tận nơi khách hàng theo yêu cầu.