Liên hệ

Chúng tôi luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hôi hợp tác kinh doanh nhằm đem lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia trên tinh thần xây dựng sự hợp tác thành công, lâu dài và bền vững

Liên hệ Kizuna Group

  • Số 9, Đường 34A, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2,
    TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: +84 28 6281 3383 / +84 28 6281 3384 /
    +84 28 6281 3385 / +84 28 7300 0109 
  • Email: info@kizuna.com.vn