Tuyển dụng

Với phương châm “nhân viên là tài sản”, Kizuna Group đang xây dựng một môi trường làm việc mà mọi thành viên có điều kiện và cơ hội tốt nhất để cùng làm việc và đóng góp vào sự phát triển của Tập Đoàn và của mỗi cá nhân

26/11/2019

Tuyển gấp

KSNN PHILIPPINE

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh

26/11/2019

Tuyển gấp

TÀI XẾ MÁY ĐÀO, MÁY CÀY

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh

26/11/2019

Tuyển gấp

THỢ SỬA MÁY MÓC (MÁY CÀY, MÁY KÉO,MÁY ĐÀO…)

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh

26/11/2019

Tuyển gấp

KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh

26/11/2019

Tuyển gấp

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh

26/11/2019

Tuyển gấp

NHÂN VIÊN CƠ KHÍ

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh

26/11/2019

Tuyển gấp

KỸ SƯ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh

26/11/2019

Tuyển gấp

KỸ SƯ THỦY LỢI

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh

26/11/2019

Tuyển gấp

KỸ SƯ XÂY DỰNG

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh

26/11/2019

Tuyển gấp

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh