Tuyển dụng

Với phương châm “nhân viên là tài sản”, Kizuna Group đang xây dựng một môi trường làm việc mà mọi thành viên có điều kiện và cơ hội tốt nhất để cùng làm việc và đóng góp vào sự phát triển của Tập Đoàn và của mỗi cá nhân

26/11/2019

Tuyển gấp

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh

26/11/2019

Tuyển gấp

NHÂN VIÊN LỄ TÂN

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh

26/11/2019

Tuyển gấp

NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh

15/10/2019

Đầu Bếp Món Hoa

TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai

04/10/2019

Kỹ sư xây dựng

TP HCM

04/10/2019

Nhân viên IT

TP. HCM

04/10/2019

Nhân viên nhân sự

TP.HCM

04/10/2019

Nhân viên marketing

TP HCM

04/10/2019

Tuyển gấp

Bếp trưởng / Bếp chính độc lập

TP.HCM, Bình Dương, Bến Tre, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh